Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005 (tập 1)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tác giả: Hoàng Thế Liên
Xuất bản: 2013
Hotline: 04 7300 6878 (8-21h kể cả T7,CN)

Giới thiệu

Xem chi tiết
138,000 VND
Tiết kiệm  0 VND () 138,000 VND
  • Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh.
  • Giao hàng miễn phí toàn quốc cho các đơn hàng từ 300.000đ.

Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005 (tập 1)

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Bộ luật dân sự giữ vị trí quan trọng đặc biệt: là cơ sở pháp lý đìeu chỉnh các mối quan hệ dân sự đa dạng, phức tạp giữa các chủ thể có địa vị pháp lý bình đẳng. Thông qua việc quy định địa vị pháp lý và các chuẩn mực trong quan hệ dân sự của các chủ thể, Bộ luật dân sự góp phần bảo vệ sự an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội đất nước một cách bền vững…

Ngày 14-6-2005, Quốc hội khoá XI đã ban hành Bộ luạt dân sự năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2006 thay thế cho Bộ luật dân sự năm 1995 với định hướng chung là Bộ luật dân sự năm 2005 trở thành luật chung, là cơ sở để các luật chuyên ngành khác lấy làm căn cứ điều chỉnh các mối qua hệ dân sự, tạo thành một hệ thống pháp luật thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ khi áp dụng pháp luật vào việc điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng (bên cạnh các quan hệ dân sự truyền thống là cả các quan hệ hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động).

MỤC LỤC: 

Lời nhà xuất bản 

Phần thứ nhất: Những quy định chung 

Chương 1: Nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật dân sự 

Chương 2: Những nguyên tắc cơ bản 

Chương 3: Cá nhân 

Chương 4: Pháp nhân 

Chương 5: Hộ gia đình, tổ hợp tác 

Chương 6: Giao dịch dân sự 

Chương 7: Đại diện 

Chương 8: Thời hạn 

Chương 9: Thời hiệu 

Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu

Chương 10: Những quy định chung 

Chương 11: Các loại tài sản 

Chương 12: Nội dung quyền sở hữu 

Chương 13: Các hình thức sở hữu

Chương 14: Xác lập, chấm dứt quyền sở hữu 

Chương 15: Bảo vệ quyền sở hữu 

Chương 16: Những quy định khác về quyền sở hữu 

Trân trọng giới thiệu!

Thông tin chi tiết

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tác giả: Hoàng Thế Liên
Xuất bản: 2013
Số trang: 675 trang
Khổ sách: 16x24 cm
Dạng bìa: Bìa mềm
Trọng lượng: 1300 grams