Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005 (tập 3)

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tác giả: Hoàng Thế Liên
Xuất bản: 2013
Hotline: 04 7300 6878 (8-21h kể cả T7,CN)

Giới thiệu

Xem chi tiết
132,000 VND
Tiết kiệm  0 VND () 132,000 VND
  • Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh.
  • Giao hàng miễn phí toàn quốc cho các đơn hàng từ 300.000đ.

Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005 (tập 3)

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Bộ luật dân sự giữ vị trí quan trọng đặc biệt: là cơ sở pháp lý đìeu chỉnh các mối quan hệ dân sự đa dạng, phức tạp giữa các chủ thể có địa vị pháp lý bình đẳng. Thông qua việc quy định địa vị pháp lý và các chuẩn mực trong quan hệ dân sự của các chủ thể, Bộ luật dân sự góp phần bảo vệ sự an toàn pháp lý trong các quan hệ dân sự, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội đất nước một cách bền vững…

Ngày 14-6-2005, Quốc hội khoá XI đã ban hành Bộ luạt dân sự năm 2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2006 thay thế cho Bộ luật dân sự năm 1995 với định hướng chung là Bộ luật dân sự năm 2005 trở thành luật chung, là cơ sở để các luật chuyên ngành khác lấy làm căn cứ điều chỉnh các mối qua hệ dân sự, tạo thành một hệ thống pháp luật thống nhất, bảo đảm tính liên kết, đồng bộ khi áp dụng pháp luật vào việc điều chỉnh các quan hệ dân sự theo nghĩa rộng (bên cạnh các quan hệ dân sự truyền thống là cả các quan hệ hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động).

MỤC LỤC: 

Lời nhà xuất bản 

Phần thứ tư: Thừa kế 

Chương 22: Những quy định chung 

Chương 23: Thừa kế theo di chúc 

Chương 24: Thừa kế theo pháp luật 

Chương 25: Thanh toán và phân chia di sản 

Phần thứ năm: Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất 

Chương 26: Những quy định chung 

Chương 27: Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất 

Chương 28: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Chương 29: Hợp đồng thue, thuê lại quyền sử dụng đất 

Chương 30: Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 

Chương 31: Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 

Chương 32: Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất 

Chương 33: Thừa kế quyền sử dụng đất 

Phần thứ sáu: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 

Chương 34: Quyền tác giả và quyền liên quan 

Chương 35: Quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng 

Chương 36: Chuyển giao công nghệ 

Phần thứ bảy: Quaanheej dân sự có yếu tố nước ngoài 

Trân trọng giới thiệu!

Thông tin chi tiết

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tác giả: Hoàng Thế Liên
Xuất bản: 2013
Số trang: 640 trang
Khổ sách: 16x24 cm
Dạng bìa: Bìa mềm
Trọng lượng: 1300 grams