Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

ngày 25-03-2015 Lúc 15:51:44

Các hình thức thanh toán đơn hàng trên nhà sách trực tuyến bizSPACE.

ALPHA MỌT - THẺ TRẢ TRƯỚC DÙNG ĐỂ MUA SÁCH ONLINE TẠI NHÀ SÁCH TRỰC TUYẾN BIZSPACE.VN

ALPHA MỌT - THẺ TRẢ TRƯỚC DÙNG ĐỂ MUA SÁCH ONLINE TẠI NHÀ SÁCH TRỰC TUYẾN BIZSPACE.VN

ngày 25-03-2015 Lúc 15:50:01

Bắt đầu từ 16/9/2013 nhà sách trực tuyến bizSPACE chính thức phát hành thẻ trả trước ALPHA MỌT khi mua sách online tại bizSPACE nhằm khích lệ nhu cầu mua hàng với ưu đãi lớn, cũng như thay lời cảm ơn của bizSPACE – Alpha Books gửi đến những khách hàng đã,