Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính

Hotline: 04 7300 6878 (8-21h kể cả T7,CN)

Giới thiệu

Xem chi tiết
75,000 VND
Tiết kiệm  0 VND () 75,000 VND
  • Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh.
  • Giao hàng miễn phí toàn quốc cho các đơn hàng từ 300.000đ.

Giáo trình Phân tích báo cáo tài chính

Mục đích cơ bản của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm cung cấp những thông tin cần thiết giúp các đối tượng sử dụng thông tin đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của doanh nghiệp, khả năng sinh lời và triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của nhiều đối tượng sử dungjt hông tin, như: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các nhà cho vay, các nhà cung cấp, các chủ nợ, các cổ đông hiện tại và tương lai, các khách hàng, các nhà quản lý cấp trên, các nhà bảo hiểm, người lao động và cả các nhà nghiên cứu, các sinh viên kinh tế, v.v... Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập và vận dụng vào thực tiễn quản lý kinh tế, Bộ môn Phân tích kinh doanh, Khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức biên soạn giáo trình Phân tích Báo cáo Tài chính.

MỤC LỤC:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản của phân tích báo cáo tài chính

Chương 2: Đọc và kiểm tra báo cáo tài chính cơ sở dữ liệu để phân tích

Chương 3: Đánh giá khái quát tình hình tài chính

Chương 4: Phân tích cấu trúc tài chính và cân bằng tài chính

Chương 5: Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán

Chương 6: Phân tích hiệu quả kinh doanh

Chương 7: Định giá doanh nghiệp, phân tích dấu hiệu khủng hoảng và rủi ro tài chính

Chương 8: Dự báo chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

Chương 9: Đặc điểm phân tích báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trân trọng giới thiệu!

Thông tin chi tiết