Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần 1)

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Tác giả: GS. TS Phạm Quang Trung
Xuất bản: 2012
Hotline: 04 7300 6878 (8-21h kể cả T7,CN)

Giới thiệu

Xem chi tiết
64,000 VND
Tiết kiệm  0 VND () 64,000 VND
  • Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh.
  • Giao hàng miễn phí toàn quốc cho các đơn hàng từ 300.000đ.

Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp (Tái bản lần 1)

Quản trị tài chính là một trong những chức năng quản lý cơ bản và quan trọng nhất, có vai trò quyết định hiệu quả hoạt động và phát triển của doanh nghiệp. Quản trị tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực hoạt động rất rộng lớn, chứa đựng nội dung rất phong phú và có tính chuyên ngành của một bộ phận khoa học quan trọng. Đó là những vấn đề về quản lý tài sản doanh nghiệp, huy động và thu hút các nguồn vốn, phân bổ vốn và các vấn đề về đầu tư, báo cáo tài chính, sử dụng tài chính trong quá trình ra quyết định.

Cuốn Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp cung cấp những công cụ tài chính và phân tích chứng khoán như là một công cụ hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp.

MỤC LỤC:

Chương 1: Quản lý tài sản cố định

Chương 2: Quản lý tài sản lưu động và vốn lưu động

Chương 3: Các báo cáo tài chính chủ yếu

Chương 4: Quản lý vốn bằng tiền

Chương 5: Quản lý tín dụng thương mại

Chương 6: Quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp

Chương 7: Giá trị hiện tại

Chương 8: Các quyết định và phân tích về chi phí đầu tư

Chương 9: Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư

Chương 10: Rủi ro kinh doanh và đòn bẩy hoạt động

Chương 11: Tính toán giá trị hiện tại và đánh giá chứng khoán

Chương 12: Phân tích tài chính trong quản lý doanh nghiệp

Chương 13: Cơ cấu vốn - Một số khái niệm cơ bản

Chương 14: Chính sách cổ tức

Phụ lục: Thuyết minh báo cáo tài chính

Trân trọng giới thiệu!

Thông tin chi tiết

Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Tác giả: GS. TS Phạm Quang Trung
Xuất bản: 2012
Số trang: 312 trang
Khổ sách: 14x21.5 cm
Dạng bìa: Bìa mềm
Trọng lượng: 450 grams