Sắp xếp sản phẩm:
 1. Nói theo phong cách Obama (Say it like Obama)

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 2. Hợp đồng tín dụng và biện pháp đảm bảo tiền vay

  Giá bìa: 81,000 VND

  Giá bán: 81,000 VND

 3.  
   

  Quốc gia khởi nghiệp (Start up Nation)

  4.5

  (2)

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 4. Luật kinh tế (Minh Ngọc - Ngọc Hà biên soạn)

  Giá bìa: 85,000 VND

  Giá bán: 85,000 VND

 5. Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ

  Giá bìa: 34,000 VND

  Giá bán: 34,000 VND

 6. Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành

  Giá bìa: 136,000 VND

  Giá bán: 136,000 VND

 7. Luật Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng

  Giá bìa: 37,000 VND

  Giá bán: 37,000 VND

 8. Bộ Luật lao động 2011 - 2012

  Giá bìa: 295,000 VND

  Giá bán: 295,000 VND

 9. Những điều cần biết về hình phạt tử hình

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 10.  
   
Sắp xếp sản phẩm: