Sắp xếp sản phẩm:
 1. Điểm khủng hoảng

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 2. Thuê ngoài từ A từ đến Z

  Giá bìa: 87,000 VND

  Giá bán: 87,000 VND

 3.  

  Cuộc chiến Smart Phone

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 4. Ai cũng giao tiếp nhưng mấy người kết nối

  Giá bìa: 89,000 VND

  Giá bán: 89,000 VND

 5. Cô nàng quản trị

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 6.  
   

  Tiền không bao giờ là đủ

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 7. Cách của Dentsu

  Giá bìa: 95,000 VND

  Giá bán: 95,000 VND

 8.  
   

  Công ty Nhật Bản

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 9. Lão tử đạo đức kinh

  Giá bìa: 90,000 VND

  Giá bán: 90,000 VND

 10. Không bao giờ thất bại

  Giá bìa: 85,000 VND

  Giá bán: 85,000 VND

 11. Jack Welch & 11 chuẩn mực điều hành của nhà lãnh đạo

  Giá bìa: 40,000 VND

  Giá bán: 40,000 VND

 12. Nói theo phong cách Obama (Say it like Obama)

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 13. Hợp đồng tín dụng và biện pháp đảm bảo tiền vay

  Giá bìa: 81,000 VND

  Giá bán: 81,000 VND

 14.  
   

  Quốc gia khởi nghiệp (Start up Nation)

  4.5

  (2)

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 15. Luật kinh tế (Minh Ngọc - Ngọc Hà biên soạn)

  Giá bìa: 85,000 VND

  Giá bán: 85,000 VND

 16. Giáo trình Luật sở hữu trí tuệ

  Giá bìa: 34,000 VND

  Giá bán: 34,000 VND

 17. Luật Ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng

  Giá bìa: 37,000 VND

  Giá bán: 37,000 VND

 18. Những điều cần biết về hình phạt tử hình

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: