Sắp xếp sản phẩm:
 1. Quản trị bán hàng

  Giá bìa: 60,000 VND

  Giá bán: 60,000 VND

 2. Ý tưởng, chiến lược và hiệu quả của quảng cáo

  Giá bìa: 46,000 VND

  Giá bán: 46,000 VND

 3. 101 + Ý tưởng tăng doanh số

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 4. 101 + Ý tưởng thu hút khách hàng

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 5. Quản trị marketing - Định hướng giá trị (Tái bản)

  Giá bìa: 129,000 VND

  Giá bán: 129,000 VND

 6. MBA cơ bản (Tái bản)

  Giá bìa: 149,000 VND

  Giá bán: 149,000 VND

 7. Quản trị kênh phân phối (2008)

  Giá bìa: 48,000 VND

  Giá bán: 48,000 VND

 8. Quản trị kênh phân phối (Tái bản lần thứ nhất)

  Giá bìa: 80,000 VND

  Giá bán: 80,000 VND

 9. Tiếp thị và quảng bá sản phẩm

  Giá bìa: 60,000 VND

  Giá bán: 60,000 VND

 10. 101 + Ý tưởng bán hàng

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 11. Quản trị bán hàng (Sales management)

  Giá bìa: 94,000 VND

  Giá bán: 94,000 VND

 12. Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh

  Giá bìa: 42,000 VND

  Giá bán: 42,000 VND

 13. Cẩm nang Quản lý hiệu quả - PR hiệu quả

  Giá bìa: 24,000 VND

  Giá bán: 24,000 VND

 14. Cẩm nang quản lý hiệu quả - Kinh doanh hiệu quả

  Giá bìa: 32,000 VND

  Giá bán: 32,000 VND

 15. Cẩm nang quản lý hiệu quả - Khách hàng là trên hết

  Giá bìa: 24,000 VND

  Giá bán: 24,000 VND

 16.  
   

  Quảng cáo theo phong cách Ogilvy (Ogilvy on advertising)

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 17.  

  Marketing cho bán lẻ (Marketing your retail store in the internet age)

  Giá bìa: 149,000 VND

  Giá bán: 149,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: