Sắp xếp sản phẩm:
 1. Vua bán lẻ (Winning Retall)

  Giá bìa: 199,000 VND

  Giá bán: 199,000 VND

 2. Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp

  Giá bìa: 42,000 VND

  Giá bán: 42,000 VND

 3. Cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực.

  Giá bìa: 60,000 VND

  Giá bán: 60,000 VND

 4. Phong cách bán hàng Zig Ziglar (Ziglar on Selling - Tái bản)

  Giá bìa: 89,000 VND

  Giá bán: 89,000 VND

 5. Hiệu ứng chuồn chuồn

  Giá bìa: 92,000 VND

  Giá bán: 92,000 VND

 6. Xì xầm Vs hét to - Bí kíp X trong quảng cáo PR

  0

  (0)

  Giá bìa: 68,000 VND

  Giá bán: 68,000 VND

 7.  

  Trí tuệ xúc cảm - Ứng dụng trong công việc (Tái bản)

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 8. Những sự thật - Nghệ thuật đàm phán (The truth about)

  Giá bìa: 54,000 VND

  Giá bán: 54,000 VND

 9. KPI các chỉ số đo lường hiệu suất

  Giá bìa: 105,000 VND

  Giá bán: 105,000 VND

 10. 10 câu nói vạn năng (10 Powerful Phrases for Positive People)

  Giá bìa: 52,000 VND

  Giá bán: 52,000 VND

 11. Quản trị Marketing.

  Giá bìa: 78,000 VND

  Giá bán: 78,000 VND

 12. Nghiên cứu định lượng trong Kinh doanh Tiếp thị

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 13. Kỹ năng Thuyết trình.

  Giá bìa: 62,000 VND

  Giá bán: 62,000 VND

 14. Quản trị Marketing (Học viện Tài chính)

  Giá bìa: 60,000 VND

  Giá bán: 60,000 VND

 15. MBA Trong tầm tay - Marketing

  Giá bìa: 170,000 VND

  Giá bán: 170,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: