Sắp xếp sản phẩm:
 1. Thuật bán hàng

  Giá bìa: 54,000 VND

  Giá bán: 54,000 VND

 2. PR từ chưa biết đến chuyên gia

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 3.  

  The Samsung Way - Đế chế công nghệ và Phương thức Samsung

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 4. Bộ sách Bí Quyết Bán Hàng

  Giá bìa: 331,000 VND

  Giá bán: 331,000 VND

 5.  

  99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 6.  

  Telesales - Tiếp thị bán hàng qua điện thoại

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 7.  

  40 + Bí kíp chinh phục khách hàng qua điện thoại

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 8.  

  72 Thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 9.  
   
   

  Bán quần áo là phải bán như thế này này!

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 10. Bán hàng thông minh qua điện thoại và internet (Tái bản)

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 11.  
   

  Nghệ thuật câu "like" (Content Rules)

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 12.  

  Bộ sách Bán hàng của Jeffrey Gitomer

  0

  (0)

  Giá bìa: 414,000 VND

  Giá bán: 414,000 VND

 13. Bộ sách Marketing căn bản

  Giá bìa: 159,000 VND

  Giá bán: 159,000 VND

 14. 101 + Ý tưởng tăng doanh số

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 15. 101 + Ý tưởng thu hút khách hàng

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 16. MBA cơ bản (Tái bản)

  Giá bìa: 149,000 VND

  Giá bán: 149,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: