Sắp xếp sản phẩm:
 1. Thuật bán hàng

  Giá bìa: 54,000 VND

  Giá bán: 54,000 VND

 2. PR từ chưa biết đến chuyên gia

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 3.  

  Quảng cáo facebook từ A đến Z

  Giá bìa: 155,000 VND

  Giá bán: 155,000 VND

 4. Trạng thái mua hàng

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 5. Những định luật bất biến của Quảng cáo

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 6. Hiệu ứng lan truyền

  Giá bìa: 77,000 VND

  Giá bán: 77,000 VND

 7.  

  The Samsung Way - Đế chế công nghệ và Phương thức Samsung

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 8. 15 kỹ năng sinh tồn trong công sở

  Giá bìa: 49,000 VND

  Giá bán: 49,000 VND

 9. 12 tuyệt kỹ bán hàng

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 10. Cách của Dentsu

  Giá bìa: 95,000 VND

  Giá bán: 95,000 VND

 11. Facebook Marketing ( từ A đến Z )

  Giá bìa: 129,000 VND

  Giá bán: 129,000 VND

 12. Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng

  Giá bìa: 68,000 VND

  Giá bán: 68,000 VND

 13. Nghệ thuật viết quảng cáo

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 14. Bán hàng thành công (Richard Denny)

  Giá bìa: 55,000 VND

  Giá bán: 55,000 VND

 15. Bán hàng trong nền kinh tế ngày nay

  Giá bìa: 32,000 VND

  Giá bán: 32,000 VND

 16.  

  99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 17. Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng

  Giá bìa: 170,000 VND

  Giá bán: 170,000 VND

 18.  

  Telesales - Tiếp thị bán hàng qua điện thoại

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 19.  

  40 + Bí kíp chinh phục khách hàng qua điện thoại

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 20.  

  72 Thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 21. Tôi PR cho PR

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 22. Ý tưởng này là của chúng mình

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 23. Tiếp thị tương tác

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 24. Khác biệt hay là chết (Differentiate or Die - Tái bản)

  0

  (0)

  Giá bìa: 78,000 VND

  Giá bán: 78,000 VND

 25.  
   
   

  Bán quần áo là phải bán như thế này này!

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 26. Bán hàng thông minh qua điện thoại và internet (Tái bản)

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: