Sắp xếp sản phẩm:
 1. Thuật bán hàng

  Giá bìa: 54,000 VND

  Giá bán: 54,000 VND

 2. PR từ chưa biết đến chuyên gia

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 3. Hiệu ứng lan truyền

  Giá bìa: 77,000 VND

  Giá bán: 77,000 VND

 4. 15 kỹ năng sinh tồn trong công sở

  Giá bìa: 49,000 VND

  Giá bán: 49,000 VND

 5. 12 tuyệt kỹ bán hàng

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 6. Cách của Dentsu

  Giá bìa: 95,000 VND

  Giá bán: 95,000 VND

 7. Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng

  Giá bìa: 68,000 VND

  Giá bán: 68,000 VND

 8. Bán hàng thành công (Richard Denny)

  Giá bìa: 55,000 VND

  Giá bán: 55,000 VND

 9. Bán hàng trong nền kinh tế ngày nay

  Giá bìa: 32,000 VND

  Giá bán: 32,000 VND

 10.  

  99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 11.  

  Telesales - Tiếp thị bán hàng qua điện thoại

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 12.  

  40 + Bí kíp chinh phục khách hàng qua điện thoại

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 13.  

  72 Thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 14. Tôi PR cho PR

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 15. Ý tưởng này là của chúng mình

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 16. Tiếp thị tương tác

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 17. Khác biệt hay là chết (Differentiate or Die - Tái bản)

  0

  (0)

  Giá bìa: 78,000 VND

  Giá bán: 78,000 VND

 18.  
   
   

  Bán quần áo là phải bán như thế này này!

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 19. Bán hàng thông minh qua điện thoại và internet (Tái bản)

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 20. Quản trị kênh phân phối (Tái bản lần thứ hai)

  Giá bìa: 85,000 VND

  Giá bán: 85,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: