Sắp xếp sản phẩm:
 1.  

  Quảng cáo facebook từ A đến Z

  Giá bìa: 155,000 VND

  Giá bán: 155,000 VND

 2. Trạng thái mua hàng

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 3. Quyền năng bí ẩn

  Giá bìa: 180,000 VND

  Giá bán: 180,000 VND

 4. Những định luật bất biến của Quảng cáo

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 5.  

  The Samsung Way - Đế chế công nghệ và Phương thức Samsung

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 6.  
   

  Hành trình biến thương hiệu thành biểu tượng

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 7. Facebook Marketing ( từ A đến Z )

  Giá bìa: 129,000 VND

  Giá bán: 129,000 VND

 8. Nghệ thuật viết quảng cáo

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 9. Quảng cáo và tâm trí người tiêu dùng

  Giá bìa: 170,000 VND

  Giá bán: 170,000 VND

 10.  
   

  Nghệ thuật câu "like" (Content Rules)

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 11.  

  Mãi mãi Amway

  Giá bìa: 150,000 VND

  Giá bán: 150,000 VND

 12. Marketing căn bản (Marketing Essentials - Philip Kotler)

  Giá bìa: 125,000 VND

  Giá bán: 125,000 VND

 13. Bộ sách Marketing căn bản

  Giá bìa: 159,000 VND

  Giá bán: 159,000 VND

 14. Quản trị marketing - Định hướng giá trị (Tái bản)

  Giá bìa: 129,000 VND

  Giá bán: 129,000 VND

 15. MBA cơ bản (Tái bản)

  Giá bìa: 149,000 VND

  Giá bán: 149,000 VND

 16.  
   

  Quảng cáo theo phong cách Ogilvy (Ogilvy on advertising)

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 17.  

  Marketing cho bán lẻ (Marketing your retail store in the internet age)

  Giá bìa: 149,000 VND

  Giá bán: 149,000 VND

 18. Vua bán lẻ (Winning Retall)

  Giá bìa: 199,000 VND

  Giá bán: 199,000 VND

 19. KPI các chỉ số đo lường hiệu suất

  Giá bìa: 105,000 VND

  Giá bán: 105,000 VND

 20. MBA Trong tầm tay - Marketing

  Giá bìa: 170,000 VND

  Giá bán: 170,000 VND

 21. Nghệ thuật bán hàng bậc cao (Secrets of closing the sale - Tái bản)

  0

  (0)

  Giá bìa: 118,000 VND

  Giá bán: 118,000 VND

 22. Kiếm tiền thời khủng hoảng(tái bản)

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 23. PR Lý luận & Ứng dụng (Tái bản)

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: