Sắp xếp sản phẩm:
 1. Cuốn sách nhỏ cho nhà lãnh đạo lớn

  Giá bìa: 65,000 VND

  Giá bán: 65,000 VND

 2. Nhà lãnh đạo trong tôi

  Giá bìa: 125,000 VND

  Giá bán: 125,000 VND

 3. Tướng quân và CEO

  Giá bìa: 105,000 VND

  Giá bán: 105,000 VND

 4. Nhà lãnh đạo 360- JOHN C. MAXWELL

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 5. Nền dân trị Mỹ

  Giá bìa: 215,000 VND

  Giá bán: 215,000 VND

 6. Nghĩ giàu làm giàu và những trải nghiệm ở Việt Nam

  Giá bìa: 98,000 VND

  Giá bán: 98,000 VND

 7.  

  The Samsung Way - Đế chế công nghệ và Phương thức Samsung

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 8. Cho khế nhận vàng

  Giá bìa: 108,000 VND

  Giá bán: 108,000 VND

 9. 100 ý tưởng huấn luyện tuyệt hay

  Giá bìa: 89,000 VND

  Giá bán: 89,000 VND

 10. 100 ý tưởng tạo ảnh hưởng cá nhân

  Giá bìa: 76,000 VND

  Giá bán: 76,000 VND

 11. Quốc gia khởi nghiệp (Khổ nhỏ)

  Giá bìa: 50,000 VND

  Giá bán: 50,000 VND

 12.  
   

  Thế lưỡng nan của người tù

  Giá bìa: 129,000 VND

  Giá bán: 129,000 VND

 13. Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 14. Tứ thư lãnh đạo - thuật xử thế

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 15. Tứ thư lãnh đạo - thuật lãnh đạo

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 16. Tứ thư lãnh đạo - Thuật dụng ngôn

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 17. VLADIMIR PUTIN - Cuộc đời và sự nghiệp

  Giá bìa: 52,000 VND

  Giá bán: 52,000 VND

 18.  

  Tiền không phải là vấn đề

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 19.  
   

  Bản chất của dối trá

  Giá bìa: 89,000 VND

  Giá bán: 89,000 VND

 20. Cộng đồng khởi nghiệp

  Giá bìa: 98,000 VND

  Giá bán: 98,000 VND

 21. 10 sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo

  Giá bìa: 60,000 VND

  Giá bán: 60,000 VND

 22. Just run it! Điều hành doanh nghiệp thật là dễ!

  Giá bìa: 78,000 VND

  Giá bán: 78,000 VND

 23. Phép xã giao trong kinh doanh

  Giá bìa: 35,000 VND

  Giá bán: 35,000 VND

 24. Điều hành doanh nghiệp thật là dễ!

  Giá bìa: 78,000 VND

  Giá bán: 78,000 VND

 25. Tư duy định hướng cho quản trị ( Edward De Bono)

  Giá bìa: 62,000 VND

  Giá bán: 62,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: