Sắp xếp sản phẩm:
 1. Phương pháp quản lý và lưu trữ hồ sơ kinh doanh

  Giá bìa: 30,000 VND

  Giá bán: 30,000 VND

 2. Quản lý nhân sự (2012 - Tái bản)

  Giá bìa: 86,000 VND

  Giá bán: 86,000 VND

 3. 101 + Ý tưởng đối phó với nhân viên cá biệt

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 4. 101 + Ý tưởng khen thưởng

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 5. Mặt dày tâm đen

  Giá bìa: 95,000 VND

  Giá bán: 95,000 VND

 6.  

  Bộ sách Vực dậy công ty thời khủng hoảng

  Giá bìa: 427,000 VND

  Giá bán: 427,000 VND

 7. Mọi điều bạn biết về kinh doanh đều sai

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 8. 101 + Ý tưởng quản lý thời gian

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 9. Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Tổng tập Hồi ký

  Giá bìa: 620,000 VND

  Giá bán: 620,000 VND

 10. 16 kế sử dụng nhân tài

  Giá bìa: 78,000 VND

  Giá bán: 78,000 VND

 11. Lãnh đạo tỉnh thức Đạt Lai Lạt Ma

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

 12. Văn hóa kinh doanh - Những góc nhìn

  Giá bìa: 36,000 VND

  Giá bán: 36,000 VND

 13. Quản lý chất lượng dự án

  Giá bìa: 125,000 VND

  Giá bán: 125,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: