Sắp xếp sản phẩm:
 1. Bí quyết tìm việc thành công

  Giá bìa: 55,000 VND

  Giá bán: 55,000 VND

 2. Tạo dựng sự khác biệt (Tái bản)

  Giá bìa: 49,000 VND

  Giá bán: 49,000 VND

 3. Nhân tài của bạn - Họ là ai?

  Giá bìa: 192,000 VND

  Giá bán: 192,000 VND

 4. Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn (Tái bản)

  Giá bìa: 111,000 VND

  Giá bán: 111,000 VND

 5.  

  10 Điều răn dành cho doanh nhân

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 6. Bộ sách John C. Maxwell

  Giá bìa: 880,000 VND

  Giá bán: 880,000 VND

 7. Cách người phụ nữ xuất chúng lãnh đạo

  Giá bìa: 135,000 VND

  Giá bán: 135,000 VND

 8. Từ điển văn phòng & nghề thư ký Anh - Pháp - Việt

  Giá bìa: 30,000 VND

  Giá bán: 30,000 VND

 9. Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực xã hội

  Giá bìa: 35,000 VND

  Giá bán: 35,000 VND

 10. Quản lý đầu tư trong doanh nghiệp

  Giá bìa: 14,000 VND

  Giá bán: 14,000 VND

 11. Quản lý hành chính nhà nước

  Giá bìa: 22,000 VND

  Giá bán: 22,000 VND

 12. Quản lí sản xuất và tác nghiệp

  Giá bìa: 36,000 VND

  Giá bán: 36,000 VND

 13. Nghệ thuật lãnh đạo của người châu Á

  Giá bìa: 24,000 VND

  Giá bán: 24,000 VND

 14. Chiến lược cạnh tranh (Competitive Strategy - Tái bản)

  Giá bìa: 140,000 VND

  Giá bán: 140,000 VND

 15. 36 Kế ứng dụng trong kinh doanh và cuộc sống

  Giá bìa: 55,000 VND

  Giá bán: 55,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: