Sắp xếp sản phẩm:
 1. Nhà lãnh đạo 360- JOHN C. MAXWELL

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 2.  

  The Samsung Way - Đế chế công nghệ và Phương thức Samsung

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 3. Quốc gia khởi nghiệp (Khổ nhỏ)

  Giá bìa: 50,000 VND

  Giá bán: 50,000 VND

 4.  

  Tiền không phải là vấn đề

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 5.  
   

  Bản chất của dối trá

  Giá bìa: 89,000 VND

  Giá bán: 89,000 VND

 6.  

  Chiến lược thương hiệu Châu Á (Martin Roll)

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 7.  

  Những triệu phú thầm lặng (Silent Millionaire)

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 8.  

  Quân vương (Thuật cai trị) - Giám đốc (Thuật trị nước)

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 9. 25 Thuật đắc nhân tâm (Tái bản)

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 10.  
   
   

  Đi sau, đến trước (Competing for the future)

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 11.  
   

  Thế lưỡng nan của nhà sáng lập (The founder's dilemmas)

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 12. Tạo dựng sự khác biệt (Tái bản)

  Giá bìa: 49,000 VND

  Giá bán: 49,000 VND

 13. Bộ sách John C. Maxwell

  Giá bìa: 880,000 VND

  Giá bán: 880,000 VND

 14. Lựa chọn để tăng trưởng bền vững

  Giá bìa: 83,000 VND

  Giá bán: 83,000 VND

 15. Mùa thu Đức '89 (Tái bản)

  Giá bìa: 120,000 VND

  Giá bán: 120,000 VND

 16.  

  Sức mạnh của thói quen (Power of Habits)

  5

  (1)

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 17. 101 + Ý tưởng ra quyết định và ủy quyền

  Giá bìa: 59,000 VND

  Giá bán: 59,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: