Sắp xếp sản phẩm:
 1. Nhà lãnh đạo trong tôi

  Giá bìa: 125,000 VND

  Giá bán: 125,000 VND

 2. Tướng quân và CEO

  Giá bìa: 105,000 VND

  Giá bán: 105,000 VND

 3. Nhà lãnh đạo 360- JOHN C. MAXWELL

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 4.  

  The Samsung Way - Đế chế công nghệ và Phương thức Samsung

  Giá bìa: 139,000 VND

  Giá bán: 139,000 VND

 5. Cho khế nhận vàng

  Giá bìa: 108,000 VND

  Giá bán: 108,000 VND

 6.  
   

  Thế lưỡng nan của người tù

  Giá bìa: 129,000 VND

  Giá bán: 129,000 VND

 7. Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 8. Tứ thư lãnh đạo - thuật xử thế

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 9. Tứ thư lãnh đạo - thuật lãnh đạo

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 10. Tứ thư lãnh đạo - Thuật dụng ngôn

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 11.  

  Những nhà vô địch ẩn danh của thế kỷ XXI

  Giá bìa: 105,000 VND

  Giá bán: 105,000 VND

 12.  

  Quân vương (Thuật cai trị) - Giám đốc (Thuật trị nước)

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 13. Sự thật bi hài về thế giới kinh doanh

  Giá bìa: 110,000 VND

  Giá bán: 110,000 VND

 14. Tứ thư lãnh đạo - Quyển 2: Lễ thư, Trị thư

  Giá bìa: 190,000 VND

  Giá bán: 190,000 VND

 15.  
   
   

  Đi sau, đến trước (Competing for the future)

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 16.  
   

  Thế lưỡng nan của nhà sáng lập (The founder's dilemmas)

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 17. Nhân tài của bạn - Họ là ai?

  Giá bìa: 192,000 VND

  Giá bán: 192,000 VND

 18. Giáo trình Quản trị Kinh doanh Khách sạn (Tái bản)

  Giá bìa: 111,000 VND

  Giá bán: 111,000 VND

 19. Cách người phụ nữ xuất chúng lãnh đạo

  Giá bìa: 135,000 VND

  Giá bán: 135,000 VND

 20. Chiến lược cạnh tranh (Competitive Strategy - Tái bản)

  Giá bìa: 140,000 VND

  Giá bán: 140,000 VND

 21. Mùa thu Đức '89 (Tái bản)

  Giá bìa: 120,000 VND

  Giá bán: 120,000 VND

 22.  

  Sức mạnh của thói quen (Power of Habits)

  5

  (1)

  Giá bìa: 109,000 VND

  Giá bán: 109,000 VND

 23. Thủy Hử @

  Giá bìa: 119,000 VND

  Giá bán: 119,000 VND

 24. MBA dành cho CEO, CFO (MBA in the book)

  Giá bìa: 200,000 VND

  Giá bán: 200,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: