Sắp xếp sản phẩm:
 1. Niên giám Thống kê 2012 (Hanoi Statistical Yearbook 2012)

  Giá bìa: 350,000 VND

  Giá bán: 350,000 VND

 2. Tài chính Quốc tế hiện đại (Dành cho Cao học và NCS)

  Giá bìa: 250,000 VND

  Giá bán: 250,000 VND

 3. Niên giám thống kê 2012 (Statistical Yearbook of Vietnam)

  Giá bìa: 420,000 VND

  Giá bán: 420,000 VND

 4. CFO - Cẩm nang Giám đốc Tài chính

  Giá bìa: 190,000 VND

  Giá bán: 190,000 VND

 5.  
 6. Quản trị rủi ro trong ngân hàng - Risk Management In Banking

  Giá bìa: 369,000 VND

  Giá bán: 369,000 VND

 7. MBA trong tầm tay - Tài chính & Kế toán

  Giá bìa: 268,000 VND

  Giá bán: 268,000 VND

 8. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (Financial Accounting)

  Giá bìa: 300,000 VND

  Giá bán: 300,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: