Low Battery!
bizSPACE - Không gian sách Quản trị kinh doanh - Gặp gỡ để phát triển

Video giới thiệu về bizSPACE

Sách mới Xem thêm sách

Góc nhìn sử Việt - Bóng nước Hồ Gươm 2
Giảm 25%

Góc nhìn sử Việt - Bóng nước Hồ Gươm 2

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   129,000 VND

Giá bán : 96,750 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Góc nhìn sử việt - Bóng nước Hồ Gươm 1
Giảm 25%

Góc nhìn sử việt - Bóng nước Hồ Gươm 1

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   119,000 VND

Giá bán : 89,250 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
shogun cuối cùng
Giảm 25%

shogun cuối cùng

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   109,000 VND

Giá bán : 81,750 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Góc nhìn sử việt - Nữ Tướng Thời Trưng Vương
Giảm 25%

Góc nhìn sử việt - Nữ Tướng Thời Trưng Vương

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   69,000 VND

Giá bán : 51,750 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay

Sách bán chạy

Xem thêm sách

Sách sắp xuất bản Xem thêm sách

Trò chơi vương quyền - 4B: Lời tiên tri
Giảm 25%

Trò chơi vương quyền - 4B: Lời tiên tri

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   159,000 VND

Giá bán : 119,250 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Cuộc chiến định mệnh
Giảm 25%

Cuộc chiến định mệnh

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   179,000 VND

Giá bán : Giá dự kiến

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Tâm lý học dân tộc

Tâm lý học dân tộc

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   89,000 VND

Giá bán : 89,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm (Bìa cứng) - tái bản

Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm (Bìa cứng) - tái bản

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   99,000 VND

Giá bán : 99,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay

Phát triển cá nhân Xem thêm sách

Định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ

Định hướng nghề nghiệp cho giới trẻ

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   27,000 VND

Giá bán : 27,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Tư duy đột phá - Tập quán tư duy của Toyota

Tư duy đột phá - Tập quán tư duy của Toyota

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   31,000 VND

Giá bán : 31,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Thần chú thành công

Thần chú thành công

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   79,000 VND

Giá bán : 79,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Cách tư duy khác về thành công (Tái bản - Và đổi tên từ

Cách tư duy khác về thành công (Tái bản - Và đổi tên từ "Hành trình đến thành công")

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   75,000 VND

Giá bán : 75,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Nghĩ Khác (Flip it)

Nghĩ Khác (Flip it)

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   66,000 VND

Giá bán : 66,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Diệu lực sâu thẳm của doanh nhân

Diệu lực sâu thẳm của doanh nhân

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   75,000 VND

Giá bán : 75,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay

Quản lý lãnh đạo Xem thêm sách

Năng lực lãnh đạo (Leadership)

Năng lực lãnh đạo (Leadership)

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   300,000 VND

Giá bán : 300,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Những mô hình quản trị kinh điển (Key management models) - 60 Mô hình mọi nhà quản lý cần biết

Những mô hình quản trị kinh điển (Key management models) - 60 Mô hình mọi nhà quản lý cần biết

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   94,000 VND

Giá bán : 94,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Nghệ thuật lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả (The sunday times creating success - How to write a business plan)

Nghệ thuật lên kế hoạch kinh doanh hiệu quả (The sunday times creating success - How to write a business plan)

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   24,000 VND

Giá bán : 24,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CƠ CẤU - Cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp

THỊ TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CƠ CẤU - Cạnh tranh về giá trị gia tăng, định vị và phát triển doanh nghiệp

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   55,000 VND

Giá bán : 55,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị

Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   119,000 VND

Giá bán : 119,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay

Marketing bán hàng Xem thêm sách

Bán gì thì bán chứ đừng bán hàng
Giảm 25%

Bán gì thì bán chứ đừng bán hàng

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   59,000 VND

Giá bán : 44,250 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng

Từ bản năng đến nghệ thuật bán hàng

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   68,000 VND

Giá bán : 68,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Nghệ thuật viết quảng cáo
Giảm 15%

Nghệ thuật viết quảng cáo

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   139,000 VND

Giá bán : 118,150 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Bán hàng thành công (Richard Denny)

Bán hàng thành công (Richard Denny)

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   55,000 VND

Giá bán : 55,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Bán hàng trong nền kinh tế ngày nay

Bán hàng trong nền kinh tế ngày nay

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   32,000 VND

Giá bán : 32,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ

99 phương án khuyến mãi diệu kỳ trong bán lẻ

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa   :   79,000 VND

Giá bán : 79,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay