bizSPACE - Không gian sách Quản trị kinh doanh - Gặp gỡ để phát triển

Bộ lọc sản phẩmBÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (Có lời giải mẫu)

Giá bìa      : 42,000 VND

Giá bán : 42,000 VND

Đặt mua

Chọn mua Mua ngay

Chi tiết

 

Cuốn sách Bài tập Kế toán Quản trị (Có lời giải mẫu) này được biên soạn phù hợp với nội dung chương trình môn học Kế toán quản trị, nhằm giúp bạn đọc có thể vận dụng tốt nhất những cơ sở lý thuyết đã học vào những tình huống cụ thể. 

Bố cục sách gồm hai phần: 

- Phần bài tập: Bao gồm 12 chương trong mỗi chương bao gồm 2 dạng bài tập là bài tập trắc nghiệm, gồm các câu hỏi, tình huống giúp các bạn củng cố lại lý thuyết và bài tập thực hành. 

- Phần bài giải: Bao gồm các bài giải mẫu chi tiết đặc trưng cho từng chương làm cơ sở để tham khảo về phương pháp trình bày, và đối chiếu kết quả.

MỤC LỤC:

Lời nói đầu

Phần bài tập
Chương 1: Những vấn đề chung về kế toán quản trị
Chương 2: Chi phí và phân loại chi phí
Chương 3: Các hệ thống tính giá thành sản phẩm
Chương 4: Phân tích mối quan hệ Chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận
Chương 5: Dự toán ngân sách
Chương 6: Phân tích biến động chi phí
Chương 7: Đánh giá trách nhiệm quản lý
Chương 8: Các quyết định về giá
Chương 9: Thông tư thích hợp cho việc ra quyết định
Chương 10: Quyết định về đầu tư dài hạn
Chương 11: Phân bổ chi phí cho bộ phận phục vụ
Chương 12: Phân tích báo cáo tài chính

Phần bài giải
Bài giải chương 2
Bài giải chương 3
Bài giải chương 4
Bài giải chương 5
Bài giải chương 6
Bài giải chương 7
Bài giải chương 8
Bài giải chương 9
Bài giải chương 10
Bài giải chương 11
Bài giải chương 12

Trân trọng giới thiệu!

Sách cùng danh mục

Xác định giá trị công việc & thiết lập bảng lương doanh nghiệp

Xác định giá trị công việc & thiết lập bảng lương doanh nghiệp

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   40,000 VND

Giá bán : 40,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Giáo trình kế toán tài chính (GS.TS.NGND Ngô Thế Chi)

Giáo trình kế toán tài chính (GS.TS.NGND Ngô Thế Chi)

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   98,000 VND

Giá bán : 98,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Hệ thống Kế toán Việt Nam - Hướng dẫn hạch toán kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hệ thống Kế toán Việt Nam - Hướng dẫn hạch toán kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   298,000 VND

Giá bán : 298,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Quản trị dự án: Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Quản trị dự án: Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   86,000 VND

Giá bán : 86,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành (Tái bản lần 3 có chỉnh sửa)

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành (Tái bản lần 3 có chỉnh sửa)

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   109,000 VND

Giá bán : 109,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
ISBP 745 2013 - Cẩm nang 280 quy tắc kiểm tra chứng từ thanh toán theo L/C tuân thủ UCP 600

ISBP 745 2013 - Cẩm nang 280 quy tắc kiểm tra chứng từ thanh toán theo L/C tuân thủ UCP 600

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   59,000 VND

Giá bán : 59,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Từ điển Kế toán Kiểm toán thương mại Anh - Việt

Từ điển Kế toán Kiểm toán thương mại Anh - Việt

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   195,000 VND

Giá bán : 195,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay