bizSPACE - Không gian sách Quản trị kinh doanh - Gặp gỡ để phát triển

Bộ lọc sản phẩmBÀI TẬP VÀ BÀI GIẢI THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH TẾ - XÃ HỘI

Giá bìa      : 36,000 VND

Giá bán : 36,000 VND

Đặt mua

Chọn mua Mua ngay

Chi tiết

Sách nên mua cùng

Tài liệu này được xây dựng với định hướng ứng dụng trong kinh tế và xã hội với các ví dụ gần gũi và thực tế. Quyển sách được chia làm 2 phần: phần đầu là đề bài tập, phần sau là bài giải hay đáp số. Quyển sách nhỏ này sẽ giúp bạn đọc hình dung được lợi ích của việc ứng dụng thống kê trong thực tiễn kinh tế - xã hội sinh động.

Trong xu hướng hội nhập với khu vực và thế giới, giáo dục đại học Việt Nam đang từng bước thay đổi việc giảng dạy và học tập thống kê cũng không nằm ngoài quỹ đạo đó. Nhu cầu về một tài liệu giảng dạy và học tập môn thống kê ứng dụng, vừa phù hợp với sinh viên Việt Nam, vừa nhất quán với các môn học thống kê ứng dụng chuẩn mực trên thế giới là rất cần thiết.

Tài liệu này được xây dựng với định hướng ứng dụng trong kinh tế và xã hội với các ví dụ gần gũi và thực tế. Quyển sách được chia làm 2 phần: phần đầu là đề bài tập, phần sau là bài giải hay đáp số. Quyển sách nhỏ này sẽ giúp bạn đọc hình dung được lợi ích của việc ứng dụng thống kê trong thực tiễn kinh tế - xã hội sinh động.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
- Phần bài tập
+ Chương 2: Thu thập dữ liệu
+ Chương 3: Tóm tăt và trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ
+ Chương 4: Tóm tắt dữ liệu bằng các đặc trưng số
+ Chương 5: Xác suất cẳn bản, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất
+ Chương 6: Phân phối của các tham số mẫu
+ Chương 7: Ước lượng trung bình và tỉ lệ tổng thể
+ Chương 8: Kiểm định trung bình và tỉ lệ tổng thể
+ Chương 9: Phân tích phương sai
+ Chương 10: Kiểm định phi tham số
+ Chương 11: Hồi qui tuyến tính đơn biên
+ Chương 12: Hồi qua đa biến
+ Chương 13: Chỉ số thống kê
+ Chương 14: Chuỗi số thời gian
- Phần bài giải, đáp số

Trân trọng giới thiệu!

Sách cùng danh mục

Xác định giá trị công việc & thiết lập bảng lương doanh nghiệp

Xác định giá trị công việc & thiết lập bảng lương doanh nghiệp

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   40,000 VND

Giá bán : 40,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Giáo trình kế toán tài chính (GS.TS.NGND Ngô Thế Chi)

Giáo trình kế toán tài chính (GS.TS.NGND Ngô Thế Chi)

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   98,000 VND

Giá bán : 98,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Hệ thống Kế toán Việt Nam - Hướng dẫn hạch toán kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hệ thống Kế toán Việt Nam - Hướng dẫn hạch toán kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   298,000 VND

Giá bán : 298,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Quản trị dự án: Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Quản trị dự án: Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   86,000 VND

Giá bán : 86,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành (Tái bản lần 3 có chỉnh sửa)

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành (Tái bản lần 3 có chỉnh sửa)

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   109,000 VND

Giá bán : 109,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
ISBP 745 2013 - Cẩm nang 280 quy tắc kiểm tra chứng từ thanh toán theo L/C tuân thủ UCP 600

ISBP 745 2013 - Cẩm nang 280 quy tắc kiểm tra chứng từ thanh toán theo L/C tuân thủ UCP 600

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   59,000 VND

Giá bán : 59,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Từ điển Kế toán Kiểm toán thương mại Anh - Việt

Từ điển Kế toán Kiểm toán thương mại Anh - Việt

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   195,000 VND

Giá bán : 195,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay