bizSPACE - Không gian sách Quản trị kinh doanh - Gặp gỡ để phát triển

Bộ lọc sản phẩmSách cùng danh mục

Đắc nhân tâm trong thời đại số

Đắc nhân tâm trong thời đại số

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   258,000 VND

Giá bán : 258,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị

Tứ thư lãnh đạo - Thuật quản trị

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   119,000 VND

Giá bán : 119,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Tứ thư lãnh đạo - thuật xử thế

Tứ thư lãnh đạo - thuật xử thế

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   119,000 VND

Giá bán : 119,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Tứ thư lãnh đạo - thuật lãnh đạo

Tứ thư lãnh đạo - thuật lãnh đạo

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   119,000 VND

Giá bán : 119,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Tứ thư lãnh đạo - Thuật dụng ngôn

Tứ thư lãnh đạo - Thuật dụng ngôn

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   119,000 VND

Giá bán : 119,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
VLADIMIR PUTIN - Cuộc đời và sự nghiệp

VLADIMIR PUTIN - Cuộc đời và sự nghiệp

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   52,000 VND

Giá bán : 52,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Để trở thành nhà lãnh đạo quần chúng xuất săc

Để trở thành nhà lãnh đạo quần chúng xuất săc

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   55,000 VND

Giá bán : 55,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Tiền không phải là vấn đề
Giảm 15%

Tiền không phải là vấn đề

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   75,000 VND

Giá bán : 63,750 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay