bizSPACE - Không gian sách Quản trị kinh doanh - Gặp gỡ để phát triển

Bộ lọc sản phẩmTÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Lý thuyết, bài tập và bài giải)

Giá bìa      : 58,500 VND

Giá bán : 58,500 VND

Đặt mua

Chọn mua Mua ngay

Chi tiết

Sách nên mua cùng

Tài chính doanh nghiệp gồm sáu phần và 18 chương được bố cục và trình bày một cách khoa học và có hệ thống. Hy vọng cuốn sách sẽ là một cẩm nang không thể thiếu của các nhà quản lý và giáo trình được ưa chuộng nhất của các bạn sinh viên.

Nét độc đáo của Tài chính doanh nghiệp là không chỉ dừng lại ở chỗ tham khảo nhiều sách về tài chính của các tác giả nổi tiếng ở nước ngoài mà còn ở chỗ, trước tiên, biết chắt lọc những khái niệm và lý thuyết nào phù hợp và có khả năng ứng dụng ở Việt Nam. Cuốn sách được trình bày theo trật tự và hệ thống với 6 phần bao gồm 18 chương:

 

Phần 1: Căn bản về tài chính công ty: Phần này có bốn chương lần lượt trình bày Tổng quan về quản trị tài chính công ty, Thời giá tiền tệ và mô hình chiết khấu dòng tiền, Quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, và Mô hình định giá tài sản vốn. Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức căn bản làm nền tảng cho việc nghiên cứu các phần tiếp theo.


Phần 2: Phân tích và quyết định đầu tư: Phần này có bốn chương lần lượt trình bày Định giá và quyết định đầu tư tài sản tài chính, Đánh giá và quyết định đầu tư tài sản cố định, Quyết định tồn quỹ và tồn kho, và Quyết định chính sách bạn chịu và quản lý khoản phải thu. Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức và công cụ phân tích để giúp ra các quyết định định đầu tư, một trong ba quyết chủ yếu của tài chính công ty.


Phần 3: Phân tích và quyết định nguồn vốn: Phần này có năm chương lần: Đòn bẩy hoạt động và đòn bẩy tài chính, Quyết định mua hay thuê tài chính, Quyết định nguồn vốn của công ty, Các lý thuyết về cơ cấu vốn của công ty, Lý thuyết. M &M về cơ cấu vốn của công ty. Mục tiêu của phần này là trang bị kiến thức và công cụ phân tích nhằm ra quyết định liên quan đến huy động nguồn vốn.


Phần 4: Quyết định chính sách cổ tức phòng ngừa rủi ro tài chính. Phần này có hai chương: Quyết định chính sách cổ tức và Quyết định giải pháp phòng ngừa rủi ro tài chính. Mục tiêu của chương này trang bị kiến thức và công cụ phân tích để quyết định chính sách phân phối lợi nhuận của công ty.


Phần 5: Phân tích hoạch định tài chính công ty - Phần này có ba chương lần lượt trình bày: Giới thiệu các báo cáo tài chính công ty, Phân tích các báo cáo tài chính công ty, và Hoạch định tài chính công ty. Mục tiêu của phần này trình bày kiến thức và công cụ giúp bạn hiểu được tình hình tài chính công ty trong quá khứ và hiện tại để hoạch định tài chính cho tương lai, nhằm đạt mục tiêu không ngừng gia tăng giá trị tài sản cho cổ đông.


Phần 6: Đề xuất các Bài giải và đáp án gợi ý cho các bài tập ở cuối mỗi chương, nhằm giúp bạn ôn tập và nắm vững kiến thức đã trình bày trong lý thuyết.


Trân trọng giới thiệu!

Sách cùng danh mục

Lợi nhuận hay tăng trưởng

Lợi nhuận hay tăng trưởng

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   69,000 VND

Giá bán : 69,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Các cuộc chiến tranh tiền tệ

Các cuộc chiến tranh tiền tệ

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   110,000 VND

Giá bán : 110,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Tài chính 101 - Tài chính cho mọi người
Giảm 15%

Tài chính 101 - Tài chính cho mọi người

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   99,000 VND

Giá bán : 84,150 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Lợi thế bất công - Sức mạnh của giáo dục tài chính

Lợi thế bất công - Sức mạnh của giáo dục tài chính

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   107,000 VND

Giá bán : 107,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Trí tuệ tài chính (Dành cho nhà quản lý không chuyên về tài chính)

Trí tuệ tài chính (Dành cho nhà quản lý không chuyên về tài chính)

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   99,000 VND

Giá bán : 99,000 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Boomerang - Bong bóng kinh tế và làn sóng vỡ nợ quốc gia
Giảm 25%

Boomerang - Bong bóng kinh tế và làn sóng vỡ nợ quốc gia

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   99,000 VND

Giá bán : 74,250 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Bán khống - Thảm họa kinh tế đậm chất tài chính nhất trong lịch sử phố Wall
Giảm 25%

Bán khống - Thảm họa kinh tế đậm chất tài chính nhất trong lịch sử phố Wall

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   119,000 VND

Giá bán : 89,250 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay
Sào huyệt của những ông trùm
Giảm 15%

Sào huyệt của những ông trùm

Tác giả :GSTS Huynh Ngoc Phien

Giá bìa :   239,000 VND

Giá bán : 203,150 VND

Đặt mua Chọn mua Mua ngay