Sắp xếp sản phẩm:
 1. Hoạch định vật tư tồn kho mờ (Nguyễn Như Phong)

  Giá bìa: 39,500 VND

  Giá bán: 39,500 VND

 2. Tâm lý học quản trị kinh doanh (Nguyễn Hữu Thụ)

  Giá bìa: 55,000 VND

  Giá bán: 55,000 VND

 3. Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch

  Giá bìa: 43,000 VND

  Giá bán: 43,000 VND

 4. Lịch sử tâm lý học

  Giá bìa: 23,000 VND

  Giá bán: 23,000 VND

 5. Tâm lý học khác biệt

  Giá bìa: 58,000 VND

  Giá bán: 58,000 VND

 6. Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ

  Giá bìa: 28,500 VND

  Giá bán: 28,500 VND

 7. Giáo trình thương phẩm học

  Giá bìa: 36,000 VND

  Giá bán: 36,000 VND

 8. Văn hóa và tổ chức - Phần mềm tư duy

  Giá bìa: 170,000 VND

  Giá bán: 170,000 VND

 9. Thương mại điện tử - Cẩm nang

  Giá bìa: 148,000 VND

  Giá bán: 148,000 VND

 10. Giáo trình Xã hội học (Lương Văn Úc)

  Giá bìa: 35,000 VND

  Giá bán: 35,000 VND

 11. Quản trị xây dựng

  Giá bìa: 65,000 VND

  Giá bán: 65,000 VND

 12. Quản trị ngân hàng thương mại (PGS.TS Phan Thị Thu Hà)

  Giá bìa: 62,000 VND

  Giá bán: 62,000 VND

 13. Thị trường chứng khoán (PGS.TS Bùi Kim Yến)

  Giá bìa: 124,000 VND

  Giá bán: 124,000 VND

 14. Giáo trình thị trường tài chính (TS. Bạch Đức Hiển)

  Giá bìa: 55,000 VND

  Giá bán: 55,000 VND

 15. Đầu tư quốc tế (Ths. Lê Quang Huy)

  Giá bìa: 90,000 VND

  Giá bán: 90,000 VND

 16. Giáo trình pháp luật kinh doanh quốc tế

  Giá bìa: 92,000 VND

  Giá bán: 92,000 VND

 17. Tâm lý học lao động (Đào Thị Oanh)

  Giá bìa: 21,000 VND

  Giá bán: 21,000 VND

 18. Lý thuyết xã hội học hiện đại

  Giá bìa: 98,000 VND

  Giá bán: 98,000 VND

 19. Giáo trình pháp luật doanh nghiệp

  Giá bìa: 35,000 VND

  Giá bán: 35,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: