Sắp xếp sản phẩm:
 1. Cơ điện tử các thành phần cơ bản

  Giá bìa: 28,000 VND

  Giá bán: 28,000 VND

 2. Mạng nowrron & ứng dụng trong điều khiển tự động

  Giá bìa: 67,000 VND

  Giá bán: 67,000 VND

 3. Tuốc bin hơi nước - Lý thuyết và cấu tạo

  Giá bìa: 75,000 VND

  Giá bán: 75,000 VND

 4. Hướng dẫn lập trình CNC trên máy công cụ

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 5. Tự động hóa với Simatic S7 -300

  Giá bìa: 49,000 VND

  Giá bán: 49,000 VND

 6. Nhiệt động học & Động học ứng dụng

  Giá bìa: 62,000 VND

  Giá bán: 62,000 VND

 7. Bài Tập lập trình Pascal

  Giá bìa: 68,000 VND

  Giá bán: 68,000 VND

 8. Sổ tay công nghệ chế tạo máy - tập 1

  Giá bìa: 98,000 VND

  Giá bán: 98,000 VND

 9. Hướng dẫn thiết kế điện tử công suất

  Giá bìa: 130,000 VND

  Giá bán: 130,000 VND

 10. Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

  Giá bìa: 80,000 VND

  Giá bán: 80,000 VND

 11. Phương pháp phân tích và tổng hợp thiết bị số

  Giá bìa: 69,000 VND

  Giá bán: 69,000 VND

 12. Kỹ thuật đo trong động cơ đốt trong và ôtô

  Giá bìa: 90,000 VND

  Giá bán: 90,000 VND

 13. Bài tập thủy khí động lực học ứng dụng

  Giá bìa: 39,000 VND

  Giá bán: 39,000 VND

 14. Ngắn mạch trong hệ thống điện

  Giá bìa: 43,000 VND

  Giá bán: 43,000 VND

 15. Tác tử công nghệ phần mềm hướng tác tử

  Giá bìa: 50,000 VND

  Giá bán: 50,000 VND

 16. Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện

  Giá bìa: 25,000 VND

  Giá bán: 25,000 VND

 17. Vật liệu học cơ sở

  Giá bìa: 79,000 VND

  Giá bán: 79,000 VND

 18. Điều khiển logic các thiết bị - điện tử

  Giá bìa: 72,000 VND

  Giá bán: 72,000 VND

 19. Giáo trình lý thuyết giá năng lượng

  Giá bìa: 81,000 VND

  Giá bán: 81,000 VND

 20. Công nghệ sản xuất ferro (hợp kim sắt)

  Giá bìa: 76,000 VND

  Giá bán: 76,000 VND

 21. Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới

  Giá bìa: 78,000 VND

  Giá bán: 78,000 VND

 22. Sổ tay lập trình CNC

  Giá bìa: 99,000 VND

  Giá bán: 99,000 VND

 23. Công nghệ gia công tinh bóng bằng vật liệu hạt

  Giá bìa: 55,000 VND

  Giá bán: 55,000 VND

 24. Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++

  Giá bìa: 51,000 VND

  Giá bán: 51,000 VND

 25. Lý thuyết dộng cơ đốt trong

  Giá bìa: 63,000 VND

  Giá bán: 63,000 VND

 26. Mạch thông tin quang thế hệ sau

  Giá bìa: 98,000 VND

  Giá bán: 98,000 VND

Sắp xếp sản phẩm: