Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tác giả: Phạm Quốc Trung, Phạm Thị Túy
Xuất bản: 2013
Hotline: 04 7300 6878 (8-21h kể cả T7,CN)

Giới thiệu

Xem chi tiết
25,000 VND
Tiết kiệm  0 VND () 25,000 VND
  • Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh.
  • Giao hàng miễn phí toàn quốc cho các đơn hàng từ 300.000đ.

Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sau gần 30 năm đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta từng bước được xây dựng, phát triển và đã đạt được những thành tựu quan trọng. 

Về cơ bản, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đang được vận hành có hiệu quả, đóng góp ngày càng nhiều vào quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Tuy nhiên, nền knh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một mô hình phát triển mới, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và định hình bản chất nên sự nhận thức về nó vẫn còn nhiều thiếu sót và chưa mang tính hệ thống đầy đủ. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc nhất là các nhà nghiên cứu hoạch định chính xác, những người nghiên cứu, và sinh viên kinh tế có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu,hệ thống về quá trình phát triển nhận thức đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - sự thật xuất bản quốc sách "Sự phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của tập thể tác giả, do PGS.TS Phạm Quốc Trung và PGS.TS Phạm Thị Túy làm đồng chủ biên. 

MỤC LỤC: 

Lời nói đầu 

Chương 1: Tiền đề lý luận và thực tiễn hình thành nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Chương 2: Quá trình phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Kết luận 

Tài liệu tham khảo

Trân trọng giới thiệu!

Thông tin chi tiết

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia
Tác giả: Phạm Quốc Trung, Phạm Thị Túy
Xuất bản: 2013
Số trang: 158 trang
Khổ sách: 13x19 cm
Dạng bìa: Bìa mềm
Trọng lượng: 200 grams