Sắp xếp sản phẩm:
Hiển thị: Grid List
 1. Giáo trình Quản lý Tài chính công

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Dương Đăng Chinh - Phạm Văn Khoan
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Hết hàng
  65,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 65,000 VND

  Giới thiệu -

 2. QUẢN LÝ THANH KHOẢN TRONG NGÂN HÀNG (Managing Liquidity In Banks) - Phương pháp tiếp cận từ trên xuống

  Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Rudolf Duttweiler
  Dịch giả: Thanh Hằng
  Xuất bản: 2010
  Tình trạng: Còn hàng
  120,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 120,000 VND

  Giới thiệu -

 3. PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Bùi Kim Yến, Thân Thị Thu Thủy, Trần Phương Thảo, Phan Thu Hiền, Phạm Thị Anh Thư
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Hết hàng
  94,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 94,000 VND

  Giới thiệu -

 4. NHÀ QUẢN LÝ TÀI BA - Các nhà quản lý tài ba đã biết nói và thực hiện những gì?

  Nhà xuất bản: Tri thức
  Tác giả: Nic Peeling
  Dịch giả: Thùy Dương
  Xuất bản: 2006
  Tình trạng: Hết hàng
  35,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 35,000 VND

  Giới thiệu -

 5. THÔNG TIN CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Sách chuyên khảo)

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Đinh Văn Sơn
  Xuất bản: 2010
  Tình trạng: Hết hàng
  50,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 50,000 VND

  Giới thiệu -

 6. Bài tập và Bài giải Phân tích và Đầu tư Chứng khoán - Phân tích Chứng khoán và Quản lý danh mục đầu tư

  Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
  Tác giả: Bùi Kim Yến
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Hết hàng
  78,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 78,000 VND

  Giới thiệu -

 7. Nhà quản lý tài năng (Introduce to Manager)

  Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Noriyuki Sasaki
  Dịch giả: Brain Works
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Còn hàng
  48,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 48,000 VND

  Giới thiệu -

 8. CÁC QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG DẪN PHỤC HỒI XỬ LÝ TÀI LIỆU KẾ TOÁN TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Bộ Tài Chính
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Hết hàng
  298,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 298,000 VND

  Giới thiệu -

 9. Quản lý nhân sự (2012 - Tái bản)

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Đình Phúc - Khánh Linh
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Còn hàng
  86,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 86,000 VND

  Giới thiệu -

 10. LUẬT QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC - LUẬT TRƯNG MUA TRƯNG DỤNG TÀI SẢN (Có hiệu lực từ ngày 01 - 01 - 2009)

  Nhà xuất bản: Hồng Đức
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Xuất bản: 2008
  Tình trạng: Còn hàng
  18,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 18,000 VND

  Giới thiệu -

 11. Thị trường chứng khoán (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung)

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: PGS. TS. Lê Hoàng Nga
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Còn hàng
  108,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 108,000 VND

  Giới thiệu -

 12. TÌNH HUỐNG VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  Tác giả: Trần Thị Vân Hoa
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Hết hàng
  55,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 55,000 VND

  Giới thiệu -

 13. Nhà quản lý tức thì (The Instant Manager) - Hơn 100 lời khuyên và phương pháp giúp điều hành doanh nghiệp hiệu quả (Tái bản)

  Nhà xuất bản: Tri thức
  Tác giả: Cy Charney
  Dịch giả: Đặng Phương Mai
  Xuất bản: 2010
  Tình trạng: Hết hàng
  59,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 59,000 VND

  Giới thiệu -

 14. Ôn Gia Bảo - Nhà quản lý tài ba

  Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
  Tác giả: Mã Linh - Lý Minh
  Xuất bản: 2010
  Tình trạng: Hết hàng
  50,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 50,000 VND

  Giới thiệu -

 15. CẨM NANG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TIẾP THỊ (Dành cho chủ doanh nghiệp)

  Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  Tác giả: Nguyễn Quốc Tòng
  Xuất bản: 2008
  Tình trạng: Hết hàng
  36,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 36,000 VND

  Giới thiệu -

 16. Quản lý nhân sự (2007)

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Đình Phúc - Khánh Linh
  Xuất bản: 2007
  Tình trạng: Còn hàng
  60,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 60,000 VND

  Giới thiệu -

 17. Chế độ kế toán Việt Nam - Hệ thống tài khoản kế toán (Tập 1)

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Bộ Tài Chính
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  78,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 78,000 VND

  Giới thiệu -

 18. QUẢN TRỊ TỰ HỌC - QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI ẮT PHẢI ĐẾN

  Nhà xuất bản: Trẻ
  Tác giả: Brian B. Brown
  Dịch giả: Bùi Duy Lộc
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Còn hàng
  23,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 23,000 VND

  Giới thiệu -

 19. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Đinh Văn Sơn
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  78,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 78,000 VND

  Giới thiệu -

 20.  

  Quản lý dự án trên một trang giấy - Truyền đạt và quản lý bất kỳ dự án nào trên một trang giấy (Tái bản)

  Nhà xuất bản: Tri thức
  Tác giả: Clark A. Campbell
  Dịch giả: Vũ Kiều Tuấn Anh
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Còn hàng
  44,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 44,000 VND

  Giới thiệu -

 21. Quản lý Thị trường chiến lược

  Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
  Tác giả: Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Hết hàng
  118,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 118,000 VND

  Giới thiệu -

 22. Quản lý Tài nguyên và Môi trường

  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung
  Xuất bản: 2008
  Tình trạng: Còn hàng
  82,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 82,000 VND

  Giới thiệu -

 23. Cẩm nang kinh doanh Harvard - Tài chính dành cho người quản lý (Finance for managers)

  Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Harvard Business Essentials
  Dịch giả: Phạm Ngọc Sáu - Trần Thị Bích Nga
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Hết hàng
  58,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 58,000 VND

  Giới thiệu -

 24. QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG - Cẩm nang hướng dẫn thực hành quản lý thi công tại công trường

  Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: S. Keoki Sears - Glenn A. Sears - Richard H.Clough
  Dịch giả: Thảo Nguyên - Song Thương
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Hết hàng
  219,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 219,000 VND

  Giới thiệu -

 25. Cẩm nang quản lý hiệu quả - Quản lý nhân sự

  Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Stephen Brookson
  Dịch giả: Lê Ngọc Phương Anh
  Xuất bản: 2008
  Tình trạng: Còn hàng
  24,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 24,000 VND

  Giới thiệu -

 26. Giáo trình thị trường chứng khoán (Dùng cho trình độ Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề)

  Nhà xuất bản: Lao động
  Tác giả: Đồng Thị Hồng Vân
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Hết hàng
  35,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 35,000 VND

  Giới thiệu -

 27. Quy định pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Lê Thành Châu
  Xuất bản: 2003
  Tình trạng: Hết hàng
  155,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 155,000 VND

  Giới thiệu -

 28. Giáo trình Hệ thống tài khoản quốc gia SNA

  Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  Tác giả: Vũ Thị Ngọc Phùng - Nguyễn Quỳnh Hoa
  Xuất bản: 2007
  Tình trạng: Còn hàng
  20,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 20,000 VND

  Giới thiệu -

 29. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ

  Nhà xuất bản: Phương Đông
  Tác giả: Bộ Tài Chính
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  35,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 35,000 VND

  Giới thiệu -

Sắp xếp sản phẩm:
Hiển thị: Grid List