Sắp xếp sản phẩm:
Hiển thị: Grid List
 1. THANH TOÁN VÀ TÍN DỤNG XUẤT NHẬP KHẨU

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Lê Văn Tề - Nguyễn Thị Tuyết Nga
  Xuất bản: 2008
  Tình trạng: Hết hàng
  98,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 98,000 VND

  Giới thiệu -

 2. THANH TOÁN QUỐC TẾ

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  76,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 76,000 VND

  Giới thiệu -

 3. THANH TOÁN QUỐC TẾ TRONG NGOẠI THƯƠNG

  Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
  Tác giả: Lê Văn Tề
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  98,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 98,000 VND

  Giới thiệu -

 4. Hỏi - Đáp thanh toán quốc tế

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
  Xuất bản: 2006
  Tình trạng: Còn hàng
  86,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 86,000 VND

  Giới thiệu -

 5. CẨM NANG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C (Xuất bản lần thứ 2)

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
  Xuất bản: 2006
  Tình trạng: Hết hàng
  186,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 186,000 VND

  Giới thiệu -

 6. Nghiệp vụ thanh toán quốc tế

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thảo
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Hết hàng
  87,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 87,000 VND

  Giới thiệu -

 7. KINH TẾ HỌC VĨ MÔ (Phần cơ bản)

  Nhà xuất bản: Giáo dục
  Tác giả: Nguyễn Thái Thảo Vy
  Xuất bản: 2008
  Tình trạng: Hết hàng
  65,500 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 65,500 VND

  Giới thiệu -

 8. Giáo trình Thực hành nghiệp vụ thanh toán quốc tế

  Tình trạng: Còn hàng
  128,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 128,000 VND

  Giới thiệu -

 9. Thanh toán quốc tế trong ngoại thương & Tài trợ thương mại quốc tế

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Đinh Xuân Trình
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Còn hàng
  98,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 98,000 VND

  Giới thiệu -

 10. Thanh toán quốc tế - Các nguyên tắc & Thực hành

  Nhà xuất bản: Phương Đông
  Tác giả: Dương Hữu Hạnh
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Còn hàng
  211,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 211,000 VND

  Giới thiệu -

 11. Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế

  Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  Tác giả: Trần Văn Hoè
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  35,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 35,000 VND

  Giới thiệu -

 12. Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Nguyễn Văn Tiến
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Hết hàng
  86,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 86,000 VND

  Giới thiệu -

 13. ISBP 745 2013 - Cẩm nang 280 quy tắc kiểm tra chứng từ thanh toán theo L/C tuân thủ UCP 600

  Nhà xuất bản: Lao động
  Tác giả: Đinh Xuân Trình - Đặng Thị Nhàn
  Xuất bản: 2013
  Tình trạng: Còn hàng
  59,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 59,000 VND

  Giới thiệu -

 14. Thanh toán quốc tế trong ngoại thương tài trợ thương mại quốc tế

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Đinh Xuân Trình
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Còn hàng
  98,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 98,000 VND

  Giới thiệu -

 15. Giáo trình thanh toán quốc tế trong du lịch

  Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  Tác giả: Trần Thị Minh Hòa
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Còn hàng
  43,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 43,000 VND

  Giới thiệu -

 16. Cẩm nang thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

  Tình trạng: Còn hàng
  246,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 246,000 VND

  Giới thiệu -

 17. Thanh toán quốc tế - Trần Hoàng Ngân - Nguyễn Minh Kiều

  Tình trạng: Còn hàng
  156,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 156,000 VND

  Giới thiệu -

Sắp xếp sản phẩm:
Hiển thị: Grid List