Sắp xếp sản phẩm:
Hiển thị: Grid List
 1. Tìm hiểu & tra cứu Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành 2013 (Sửa đổi)

  Nhà xuất bản: Lao động
  Tác giả: Thùy Linh - Việt Trinh
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Hết hàng
  325,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 325,000 VND

  Giới thiệu -

 2.  

  99,5 Câu trả lời tốt nhất cho những tình huống, cơ hội, khó khăn trong bán hàng (Tái bản - Đổi tên từ "Bán hàng úm-ba-la mở ra")

  Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
  Tác giả: Jeffrey Gitomer
  Xuất bản: 2013
  Tình trạng: Còn hàng
  69,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 69,000 VND

  Giới thiệu -

 3. Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện từ 0,4 - 500 kV

  Nhà xuất bản: Khoa học & kỹ Thuật
  Tác giả: Ngô Hồng Quang
  Xuất bản: 2007
  Tình trạng: Còn hàng
  60,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 60,000 VND

  Giới thiệu -

 4. TIỀN TỆ NGÂN HÀNG

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  71,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 71,000 VND

  Giới thiệu -

 5. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

  Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Còn hàng
  85,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 85,000 VND

  Giới thiệu -

 6. Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

  Nhà xuất bản: Văn học
  Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
  Xuất bản: 2013
  Tình trạng: Còn hàng
  135,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 135,000 VND

  Giới thiệu -

 7. Giáo trình nghiên cứu kinh doanh

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Lê Công Hoa - Nguyễn Thành Hiếu
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Còn hàng
  70,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 70,000 VND

  Giới thiệu -

 8. NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Nguyễn Văn Dờn
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  63,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 63,000 VND

  Giới thiệu -

 9. QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI

  Nhà xuất bản: Phương Đông
  Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
  Xuất bản: 2010
  Tình trạng: Còn hàng
  74,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 74,000 VND

  Giới thiệu -

 10. LUẬT THANH TRA (có hiệu lực từ ngày 1-7-2011) - Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15-11-2010 của Quốc hội

  Nhà xuất bản: Hồng Đức
  Tác giả: Quốc Cường
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Còn hàng
  21,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 21,000 VND

  Giới thiệu -

 11. Công nghệ chăm sóc khách hàng

  Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
  Tác giả: Viện nghiên cứu và đào tạo về quản lý
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  78,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 78,000 VND

  Giới thiệu -

 12. Đại tự điển chữ Nôm - 2 Tập: Tra theo bộ thủ số nét, tra theo ABC (Trọn bộ hai tập)

  Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  Tác giả: Lê Quý Ngưu - Trương Đình Tín
  Xuất bản: 2007
  Tình trạng: Hết hàng
  1,200,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 1,200,000 VND

  Giới thiệu -

 13. Tổng điều tra Dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009 - Kết quả toàn bộ (Song ngữ Việt - Anh)

  Nhà xuất bản: Thống kê
  Tác giả: Ban chỉ đạo tổng điều tra Dân số, nhà ở Trung ương
  Xuất bản: 2010
  Tình trạng: Còn hàng
  350,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 350,000 VND

  Giới thiệu -

 14. LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ.

  Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  Tác giả: Nguyễn Đăng Dờn
  Xuất bản: 2009
  Tình trạng: Còn hàng
  78,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 78,000 VND

  Giới thiệu -

 15. Trump University Marketing 101 - Làm thế nào để sử dụng những ý tưởng Marketing hiệu quả nhất để thu hút khách hàng

  Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội
  Tác giả: Don Sexton
  Dịch giả: Hà Minh Hoàng - Nguyễn Trang
  Xuất bản: 2010
  Tình trạng: Còn hàng
  99,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 99,000 VND

  Giới thiệu -

 16. Chuyện phiếm lúc trà dư

  Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  Tác giả: Lê Dân
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Hết hàng
  59,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 59,000 VND

  Giới thiệu -

 17. Thẻ trả trước Alpha Mọt

  Phát hành: AlphaBooks
  Thời hạn: 06 tháng kể từ lúc kích hoạt sử dụng
  Chiết khẩu: 30% cho sách Alphabooks, 20% dành cho sách các đơn vị khác
  Tình trạng: Còn hàng
  300,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 300,000 VND

  Giới thiệu -

 18. Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương và quy chế trả lương trong doanh nghiệp

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Ngô Xuân Thiện Minh
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Hết hàng
  70,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 70,000 VND

  Giới thiệu -

 19. Don Quixote - Tập 2

  Nhà xuất bản: Văn học
  Tác giả: Miguel De Cervantes
  Dịch giả: Trương Đắc Vỵ
  Xuất bản: 2014
  Tình trạng: Còn hàng
  120,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 120,000 VND

  Giới thiệu -

 20. Don Quixote - Tập 1

  Nhà xuất bản: Văn học
  Tác giả: Miguel De Cervantes
  Dịch giả: Trương Đắc Vỵ
  Xuất bản: 2014
  Tình trạng: Còn hàng
  108,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 108,000 VND

  Giới thiệu -

 21. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VÀ NHỮNG NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN TRONG KINH TẾ PHÁT TRIỂN - NÔNG NGHIỆP (Kèm CD phụ lục dữ liệu)

  Nhà xuất bản: Phương Đông
  Tác giả: Đinh Phi Hổ
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Hết hàng
  248,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 248,000 VND

  Giới thiệu -

 22. Sự trả thù ngọt ngào

  Nhà xuất bản: Văn học
  Tác giả: Mary Balogh
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Hết hàng
  79,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 79,000 VND

  Giới thiệu -

 23. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

  Nhà xuất bản: Tài chính
  Tác giả: Mark Saunders - Philip Lewis - Adrian Thornhill
  Dịch giả: Nguyễn Văn Dung
  Xuất bản: 2010
  Tình trạng: Hết hàng
  285,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 285,000 VND

  Giới thiệu -

 24. Câu hỏi là câu trả lời

  Nhà xuất bản: Thế giới
  Xuất bản: 2015
  Tình trạng: Còn hàng
  38,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 38,000 VND

  Giới thiệu -

 25. Nghiên cứu tiếp thị (2010)

  Nhà xuất bản: Lao động
  Tác giả: Nguyễn Văn Dung
  Xuất bản: 2010
  Tình trạng: Hết hàng
  104,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 104,000 VND

  Giới thiệu -

 26. Quyển sách này sẽ cứu cuộc đời bạn

  Nhà xuất bản: Trẻ
  Tác giả: A.M. Homes
  Dịch giả: Thi Trúc
  Xuất bản: 2012
  Tình trạng: Còn hàng
  127,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 127,000 VND

  Giới thiệu -

 27. STILL SINGLE - Are You Making Yourself Unavailable When You Don't Want to Be? What to Do About It!

  Nhà xuất bản: St. Martin's Press
  Tác giả: Casey Maxwell Clair
  Xuất bản: 2002
  Tình trạng: Còn hàng
  505,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 505,000 VND

  Giới thiệu -

 28. Thẻ trả trước Alpha Vip

  Tác giả: bizSPACE
  Xuất bản: 2013
  Tình trạng: Hết hàng
  1,000,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 1,000,000 VND

  Giới thiệu -

 29. CỨU TINH XỨ CÁT

  Nhà xuất bản: Văn học
  Tác giả: Frank Herbert
  Dịch giả: Tâm Thủy
  Xuất bản: 2011
  Tình trạng: Còn hàng
  65,000 VND
  Tiết kiệm  0 VND () 65,000 VND

  Giới thiệu -

Sắp xếp sản phẩm:
Hiển thị: Grid List