Tin Alpha Books

Đại hội sách cũ Hà Nội 2014 - lần thứ nhất

Đại hội sách cũ Hà Nội 2014 - lần thứ nhất

ngày 01-12-2014 Lúc 11:09:52

Sách mới ngày càng nhiều, và sách cũ cũng ngày càng nhiều. Mọt sách muốn tìm những cuốn cách đây vài năm đã khó huống hồ lâu hơn thế nữa. Dẫu sao, những cuốn sách cũ vẫn luôn giữ một giá trị riêng mà kiến thức thì không bao giờ là cũ cả...